Get Adobe Flash player

Praktyka i osiągnięcia

There are no translations available.

Szeroki zakres specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych M.T. Marjańscy s.c. pozwolił naszemu zespołowi uczestniczyć w istotnych przedsięwzięciach gospodarczych. Oto kilka dokonań, które mogą stanowić dowód profesjonalizmu naszych ekspertów i ich doskonałej znajomości przedmiotu:

  • doradztwo w procesach zakładania, łączenia i przekształcania spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń (m.in. w zakresie przekształceń spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki komandytowe w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych) oraz przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw, a także w procesie zakupu i sprzedaży spółek i przedsiębiorstw oraz ich majątku,
  • kompleksowa obsługa prawna spraw korporacyjnych, obejmująca m.in. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów lub akcji, zmiany w składach organów spółek, powoływanie prokurentów, zmiany umów spółek i statutów, itd.
  • opracowywanie analiz prawnych spółek, przedsiębiorstw, nieruchomości,
  • doradztwo w procesach inwestycyjnych i obsługa projektów związanych z nabywaniem nieruchomości, finansowaniem projektu,
  • opracowanie kontraktów menedżerskich, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania,
  • doradztwo podatkowe obejmujące podatek dochodowy, od towarów i usług oraz akcyzowy,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych i gospodarczych w każdej instancji oraz przed sądami polubownymi (m.in. Piłkarskim Sądem Polubownym, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej).

Dysponujemy doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej m. in. uczelni wyższych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm budowlanych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, stowarzyszeń, fundacji, funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstw energetycznych etc. Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej PAX, Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. Wspólnicy Kancelarii udzielają ponadto pomocy prawnej Polskim Sieciom Elektroenergetycznym Operator S.A.