Get Adobe Flash player

Prawo zamówień publicznych

  • pomoc prawna w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,
  • pomoc prawna w przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • pomoc prawna w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
  • analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opracowywanie protestów, odwołań i skarg,
  • reprezentacja Klienta przed sądami.