Get Adobe Flash player

Prawo korporacyjne

  • kompleksowa, bieżąca obsługa spółek prawa handlowego,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego,
  • przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych w dziedzinie prawa korporacyjnego,
  • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia),
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach rejestrowym (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego),
  • reprezentowanie Klientów w sporach, udział w negocjacjach,
  • opracowywanie projektów kontraktów menedżerskich.