Get Adobe Flash player

Prawo pracy i ubezpieczeń

  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy,
  • porady prawne z zakresu prawa pracy,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem stosunku pracy,
  • opracowywanie Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych podobnych dokumentów z zakresu prawa pracy,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami pracy.