Get Adobe Flash player

Oferta

There are no translations available.

Wszechstronność zespołu naszych prawników, a także stałe dostosowywanie naszych działań do potrzeb rynku pozwala proponować naszym Klientom szeroki zakres usług, obejmujący w szczególności pomoc prawną w zakresie prawa korporacyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa podatkowego, prawa kontraktów, prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa przewozowego, prawa energetycznego, prawa pracy i ubezpieczeń, prawa nieruchomości, prawa bankowego i rynków finansowych, prawa budowlanego, prawa spółdzielczego.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach: sądowych cywilnych i gospodarczych we wszystkich  instancjach (w tym także przed Sądem Najwyższym) egzekucyjnych oraz zabezpieczających, upadłościowych, administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądowo administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym a także przed sądami arbitrażowymi.

Szczegółowy zakres naszej oferty: